A tárgy jellege: szabadon választható (az Épületfizika tantárgy ismeretére épít)
Előadó: Dr. Harmathy Norbert, Dr. Magyar Zoltán
Tárgyfelelős: Dr. Magyar Zoltán
Heti óraszám: 2 óra
Kredit-pontszám: 2
A kreditpont megszerzésének feltétele: gyakorlati jegy megszerzése
Neptun kód: BMEEPEG0660

A tárgy rövid leírása

  • A tárgy ismerteti a dinamikus energiaszimuláció elméletét és alkalmazási lehetőségeit.
  • Megközelíti a multi-zónás termikus modell szerkesztését. Tartalmazza a fény- és energiaszimuláció alapjait és ennek alkalmazási lehetőségeit a tervezési folyamatban.
  • Esettanulmányokon keresztül bemutatásra kerül egy multi-zónás termikus modell megszerkesztése, adatbevitele, energiaterhelése, futtatása és elemzése.
  • Az épületek energiahatékonysága manapság kulcsfontosságú a tervezésben. Az integrált tervezői megközelítés tartalmazza az épületek energetikai felmérését, modellezését és dinamikus energiaszimulációját.
  • Épületenergetikai szimulációval modellezhetők és előreláthatók az épületek energetikai jellemzői és részletesen elemezhető a terv minősége, épületszerkezeti és épületgépészeti megoldása.

Tematika, ütemterv

1. Az épületenergetikai szimuláció szerepe az építészeti tervezésben 
Integrált tervezői megközelítés. Az épületenergetika alapjai.
Az épületek energiahatékonyságának a meghatározása. Az épületenergetikai szimuláció célja és általános alkalmazási lehetőségei.

2. Belső terek komfortja, hőkomfort

Hőérzet, szubjektív hőérzeti skála, PMV és PPD értékek. Az emberi test hőtermelése, hőleadása, tevékenysége. Operatív hőmérséklet.

3. Bevezetés az épületenergetikai szimulációba

Az épületek energiahatékonyságát befolyásoló tényezők. Az épületenergetikai modell előkészítése a szimulációhoz. Az input meteorológiai adatok részletes leírása. Meteorológiai adatok beolvasása, adatformátumok és példák.

4. Épületenergetikai modellezés alapjai

Épületenergetikai szoftverek áttekintése, a különböző számítási módszerek bemutatása.

5. Multi-zónás termikus modellezés 

Termikus 3D-s multizónás modellezés. Termikus zónák energetikai terheléseinek az ismertetése.

6. Dinamikus épületenergetikai szimulációs szoftverek bemutatása 

Dinamikus épületenergetikai szimulációs szoftvercsomagok alapvető ismertetése és az építészetben való alkalmazása. Esettanulmányok bemutatása. Zárthelyi 25 percben.

7. Szoláris szimuláció – esettanulmány
Egy mintaépület 3D-s modelljének szoláris elemzése. Természetes fényintenzitás szimuláció és szoláris nyereség elemzésének a bemutatása.

8. Multizónás termikus modell létrehozása – esettanulmány 

Egy mintaépület multizónás termikus modelljének a kialakítása. Épületszerkezet és épületgépészeti berendezések adatbevitele. Az üzemeltetés menetrendje, a belső terhelések adatbevitele.

9. Dinamikus épületenergetikai szimuláció futtatása – 1. rész

A dinamikus energiaszimuláció futtatása és számítási folyamatának a részletes elemzése. Bemeneteli adatok módosítása és az eredmények leolvasása.

10. Dinamikus épületenergetikai szimuláció futtatása – 2. rész

A dinamikus energiaszimuláció során keletkezett hibák elemzése. Kimeneteli adatok és paraméterek kiválasztása, majd megfelelő bemutatása. Eredmények grafikus ábrázolása és értelmezése.

11. Dinamikus energiaszimuláció bemutatása egy példaépületen

Egy példaépület termikus zóna-modelljének a teljes dinamikus energiaszimulációja. Szoláris szimuláció és dinamikus energiaszimuláció futtatása és az eredmények leolvasása, elemzése és bemutatása.

12. Összefoglaló és konzultáció

Kérdések a tananyaggal kapcsolatban.

13. Kiemelt esettanulmányok bemutatása az épületenergetikai szimuláció témaköréből. 
Zárthelyi 25 percben

További információ: Dr. Harmathy Norbert (harmathy [kukac] egt.bme.hu).

Basics of Building Energy Simulation (BMEEPEG0660)

  • The subject describes the theory of dynamic energy simulation and its application possibilities. Elaborates the design process of a multi-zone thermal model. It includes the fundamentals and application possibilities The subject presents through case studies a multi-zone thermal model, concerning input-data entry, energy loads, simulation runtime and analysis of outcome.
  • Energy efficiency in buildings is of crucial importance in planning today. The integrated design approach includes building energy assessment, modelling and dynamic energy simulation.
  • Building energy simulation can predict energy performance of buildings which could be analysed in detail: design quality, building construction performance characteristics and building service solution.

Topics and schedule
1. Building energy simulation’s role in architecture
2. Indoor environmental comfort
3. Introduction to building energy simulation
4. Basics of building energy modelling
5. Multi-zone thermal modelling
6. Dynamic energy simulation software (incl. test in 25min)
7. Solar analysis and simulation – case studies
8. Multi-zone thermal model design – case studies
9. Running an energy simulation – part 1
10. Running an energy simulation with data analysis – part 2
11. Overall dynamic energy simulation presented on a reference building – case study
12. Conclusion and consultations
13. Representative examples of energy simulation application in architecture (incl. test in 25 min)

Further information: Dr. Norbert Harmathy (harmathy [kukac] egt.bme.hu).