Előadó: Dr. Magyar Zoltán (tárgyfelelős), Dr. Harmathy Norbert, Szikra Csaba, Viczai János
A tárgy jellege: kötelezően választható
A tárgy kódja: BMEEPEGA611
A tárgy kimérete: 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat
A tárgy kreditpont értéke: 4
A kreditpont megszerzésének feltétele: vizsga érdemjegy megszerzése
Meghirdetve: őszi, tavaszi félévben.

Előadások

 • Energetikai és hőtechnikai fogalmak. Energiamegmaradás. Mértékegységek. Alapvető energetikai fogalmak (primerenergia végenergia, energiaátalakítások stb.). Határoló szerkezetekre vonatkozó energetikai alapfogalmak. Hőtechnikai alapfogalmak az energetikai számításokhoz.
 • Hőátviteli folyamatok. Szerkezeti elemek, hőhidak.
 • Benapozás és passzív hőterhelés vizsgálata. Az épített és természetes környezet hatása az épületre. Direkt energiagyűjtő szerkezetek és modelljei.
 • Energiatermelők, fűtési és HMV rendszerek. Kazánok, hőszivattyúk, hőtermelők, fűtési rendszerek és energiafogyasztásuk, megújuló energiaforrások alkalmazhatósága és alkalmazásának korlátai. Használati meleg víz (HMV) ellátó rendszerek és azok energia fogyasztása.
 • Légtechnikai- és hűtési rendszerek energetikája. Természetes, mesterséges és hibrid szellőzési rendszerek. Légtechnikai rendszerek energiaigénye. Hűtési rendszerek alkalmazása és méretezési elvei
 • Mesterséges világítás, villamos berendezések energetikája. Az épület villamos energia fogyasztása. Alacsony fogyasztású villamos berendezések. (Feladatkiadás); Megújuló energiák (szél, napelem)
 • Épületenergetikai szimuláció alapfogalmai. Dinamikus energetikai szimuláció alapelmélete és alkalmazási lehetőségei a tervezési folyamatban. Multi-zónás termikus modell ismertetése.
 • Hőkomfort. Hőérzet, szubjektív hőérzeti skála, PMV és PPD értékek. Az emberi test hőtermelése, hőleadása, tevékenysége. Operatív hőmérséklet.
 • Belső levegő minőség. A szükséges friss levegő meghatározása. Szennyezőanyag források, érzékelhető levegő minőség meghatározása, mérése. Beteg épület szindróma.
 • Épületek energetikai tanúsítása I. Alapfogalmak és irányelvek. 7/2006 TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
 • Épületek energetikai tanúsítása II. Mellékletek feldolgozása. 7/2006 TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
 • Épületek energetikai auditálása. Meglévő épületek energetikai felmérése. Energiafogyasztás számítása. Tényleges, mérésen alapuló energiafogyasztás figyelembe vétele. Felújítási javaslatok.

Gyakorlatok

 • Hővédelem – Feladatok
 • Építmények hő és páramérlege, rétegtervi U-értékek, Glaser modell.
 • U-érték számítás hőhidas épületszerkezetben. Fajlagos hőveszteség-tényező számítása.
 • Építmények benapozás-vizsgálata. Nappályagörbe szerkesztés
 • Fűtési rendszerek és használati meleg víz ellátó rendszerek méretezése.
 • Energetikai számítások – kisebb részfeladatok.
 • Klímarendszerek méretezése, energiafelhasználásának számítása.
 • Napelemes rendszer alapvető méretezési elve.
 • Számítógépes épületenergetikai modell bemutatása.
 • Hőkomfort számítása és mérése.
 • Belső levegő minőségének számítása, mérése.
 • Energetikai számítások – épületek (családi ház, társasház, iroda).
 • Az energetikai számítások számítógépes feldolgozása.
 • WinWatt szoftver ismertetése
 • Egy mintaépület felújításának energetikai elemzése. Meglévő állapot számítása, felújítási javaslatok kidolgozása csoportokban.

 A félév részletes ütemterve, ZH időpontok