Előadó: Dr. Magyar Zoltán (tárgyfelelős), Dr. Harmathy Norbert, Szikra Csaba
A tárgy jellege: kötelezően választható
A tárgy kódja: BMEEPEGA611
A tárgy kimérete: 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat
A tárgy kreditpont értéke: 4
A kreditpont megszerzésének feltétele: vizsga érdemjegy megszerzése
Meghirdetve: őszi, tavaszi félévben.

Előadások

Gyakorlatok

 • Hővédelem – Feladatok
 • Építmények hő és páramérlege, rétegtervi U-értékek, Glaser modell.
 • Hőkomfort számítás
 • U-érték számítás hőhidas épületszerkezetben. Fajlagos hőveszteség-tényező számítása.
 • Építmények benapozás-vizsgálata. Nappályagörbe szerkesztés
 • Fűtési rendszerek és használati meleg víz ellátó rendszerek méretezése.
 • Energetikai számítások – kisebb részfeladatok.
 • Klímarendszerek méretezése, energiafelhasználásának számítása.
 • Napelemes rendszer alapvető méretezési elve.
 • Számítógépes épületenergetikai modell bemutatása.
 • Hőkomfort számítása és mérése.
 • Belső levegő minőségének számítása, mérése.
 • Energetikai számítások – épületek (családi ház, társasház, iroda).
 • Az energetikai számítások számítógépes feldolgozása.
 • WinWatt szoftver ismertetése
 • Egy mintaépület felújításának energetikai elemzése. Meglévő állapot számítása, felújítási javaslatok kidolgozása csoportokban.

 A félév részletes ütemterve

 Egyeztetett ZH ütemterv