Előadó: Dr. Magyar Zoltán (tárgyfelelős), Dr. Harmathy Norbert, Szikra Csaba
A tárgy jellege: kötelezően választható
A tárgy kódja: BMEEPEGA611
A tárgy kimérete: 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat
A tárgy kreditpont értéke: 4
A kreditpont megszerzésének feltétele: vizsga érdemjegy megszerzése
Meghirdetve: őszi, tavaszi félévben.

Tárgy:                        Épületenergetika Évfolyamfelelős: Tanév: Félév:
Tárgyfelelős:  Dr. Magyar Zoltán Dr. Magyar Zoltán 2019/20 I.félév
Ssz Dát. Témák (tartalmi tagozódás) Ea. Dát. Gyakorlatok tematikája Gyv.
1. 09.09. Okos épület, Okos település MZ 09.13 Rétegtervi hőátbocsájtási tényező számítása. 7/2006 TNM rendelet, szabályozás szintjei. Követelmény kategóriák – Közel nulla, költségoptimum; Rétegtervi hőátbocsátási tényező értelmezése, számítása, követelményei. SzCs
2. 09.16. Épületek energetikai auditálása 1

Az energetikai auditálás és a tanúsítás közötti különbség. Meglévő épületek energetikai felmérése. Energiafogyasztás számítása.

MZ 09. 20 Alapvető energetikai fogalmak

Mértékegységek, primerenergia, végenergia, energiaátalakítások. Az épületenergetikai követelmények felépítése, egymásra épülése. Az energetikai számítások alapjai.

HN
3. 09.23. Épületek energetikai auditálása 2

Tényleges, mérésen alapuló energiafogyasztás figyelembe vétele. Felújítási javaslatok. Épületek energetikai auditálásával kapcsolatos rendeletek, szabályozások.

MZ 09.27. Hőátbocsátási tényező számítás többrétegű falszerkezetben, hőveszteség számítás, hőmérsékleteloszlás levezetése, hőhidas szerkezetek, hőtároló kapacitás számítása. HN
4. 09.30. Épületek energetikai auditálása 3

Esettanulmányok, konzultáció

MZ 10.04. Épületek hővesztesége

Épületburkolat termikus karakterisztikái, hőhidak elmélete, kialakulása és számszerűsítése. Vonalmenti hővezetési tényező fogalma, talajra fektetett szerkezetek hővesztesége.

HN
5. 10.07. Benapozás. Direkt sugárzási nyereség számítás Nyári sugárzási hőterhelés. Hőtároló tömeg HN 10.11. Épületenergetikai számítások 1. GYL
6. 10.14. Energiatermelők, fűtési és HMV rendszerek

Kazánok, hőszivattyúk, hőtermelők, fűtési rendszerek és energiafogyasztásuk, megújuló energiaforrások alkalmazhatósága és alkalmazásának korlátai. Használati meleg víz (HMV) ellátó rendszerek és azok energia fogyasztása.

SZCS 10.18. 1 .ZH GYL
7. 10.21. Vázlattervi hét – az óra elmarad   10.25. Vázlattervi hét – az óra elmarad  
8. 10.28. Összesített energetikai jellemző számítása. Fűtés, hűtés, szellőzés, HMV termelés, Szellőzés, Világítás SZCS 11.01. Mindenszentek – az óra elmarad  
9. 11.04. Épületenergetikai számítások 2. GYL 11.08. Winwatt 1 – Felülettel- és vonallal arányos veszteségek  (K230) SZCS
10. 11.11. Építmények energetikai tanúsítása – (176/2008 Korm rendelet alapján). Tanúsítás szabályai. Építmények energetikai osztályba sorolása.  MZ 11.15. Winwatt 2. Fajlagos veszteségtényező számítása. Veszteség és nyereségáramok (K230) SZCS
11. 11.18. Épületenergetikai számítások 3. GYL 11.22. Winwatt 3. Összesített energetikai jellemző. Építmények energetikai tanúsítása (K230) SZCS
12 11.25. 2. ZH MZ 11.29. Nyílt nap, az óra elmarad  
13. 12.02. Az európai és a hazai energiaellátás kérdései. Az európai épületenergetikai szabályozás. MZ 12.06 Winwatt 4. Megújuló részarány számítása. Dokumentáció készítése. (K230) SZCS
14. 12.09. Feldolgozási hét – az óra elmarad   12.13. Feldolgozási hét – az óra elmarad  
15. 12.16

1. és 2. pótzh (12:15-14:00)

MZ      

 Egyeztetett ZH ütemterv