Előadó: Dr. Várfalvi János, Dr. Harmathy Norbert
A tárgy jellege: kötelező,
A tárgy kimérete: 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat,
A tárgy kreditpont értéke: 2
A kreditpont megszerzésének feltétele: A tanszék által meghatározott feltételek félév közi teljesítése,
Meghirdetve: őszi, tavaszi félévben.

 • Bevezetés az épületfizikába. Épületfizikai alapfogalmak, szerepe, jelentősége és alkalmazása a tervezésben. Épületfizika témakörei. Helyiségek energiamérlegének általános leírása.
 • A hőátviteli folyamatok ismertetése. A hővezetés, hőáramlás és a hősugárzás jelenségeinek ismertetése, alapösszefüggések. A rétegrendi hőátbocsátási tényező levezetése. Időben állandósult egydimenziós energiaáram.
 • Hővédelem. Hőátbocsátási tényező számítása többrétegű szerkezetekben. A hőátbocsátási tényező számítása különböző többrétegű szerkezetekben, hőszigetelés méretezése és alkalmazási lehetőségek bemutatása példákon keresztül. Hővédelem feladatok.
 • A hőhidak hőtechnikai kialakulásának ismertetése. A hőhidak szerkezeti megjelenésének formái. A hőhidak alapvető épületfizikai jellemzői. A hőátbocsátási tényező, a vonalmenti hőátbocsátási tényező, a sajátléptékben mért hőmérséklet.
 • Hőhidak hőtechnikai méretezése és számítási módszere. Eredő hőátbocsátási tényező kiszámítása példán keresztül. A hőhidak hőtechnikai szerepének bemutatása példákon keresztül. Kritikai értékelő képesség fejlesztése és építészmérnöki hibák észrevétele esettanulmányokon keresztül.
 • Hőtechnikai számtani példák
 • Ablakszerkezetek hőtechnikai viszonyai. A transzmissziós áramok meghatározása. A hőszigetelő üvegezés javításának épületfizikai tényezői. A gáztöltés és a LOW-e bevonat épületfizikai működése. A szoláris hőterhelés megjelenése ablakszerkezetek esetén, annak számszerűsítése. A hővédelem kialakítása bevonatrendszerekkel.
 • Feladatok: Időben állandósult egydimenziós hőáram, hőáramsűrűség számítás. Hőmérsékleteloszlás többrétegű falszerkezetben.
 • 1. zárthelyi dolgozat: Elmélet és számtani feladat, 2018.10.25. (15:15)
 • Páradiffúzió jelenségének ismertetése. A stacioner páradiffúzió alapösszefüggései. A páradiffúzió megjelenítése Ps-t diagramban. A kondenzációs zóna meghatározása. A kondenzáció megszüntetésének eszközei. A rétegcsere szerepe a kondenzáció megszüntetésében. A párafékezés helye, a párafékező fólia ellenállásának meghatározása.
 • Páratechnikai méretezés és számítás többrétegű szerkezetekben. Páradiffúzió számítása és grafikus ábrázolása különböző többrétegű szerkezetekben, kondenzációs zóna meghatározása és elkerülésének a megvitatása példánkon keresztül.
 • A kiszellőztetés szerepe a diffúziós viszonyok megváltoztatásában. A légáteresztés ablakszerkezetek és többrétegű szerkezetek esetén. A légáteresztés minősége. A légáteresztési folyamat alapegyenletének levezetése. A légáteresztés szabályozása, minősítése ismertetése. Napjaink ablakszerkezeteinek légáteresztése, sajátosságok a légáteresztés folyamatában.
 • 2. zárthelyi dolgozat: Elmélet és számtani feladat, 2018.11.29. (15:15)
 • Pótlás: 2018.12.11 és  2018.12.13. (15:15)