Előadó: Dr. Várfalvi János, Dr. Harmathy Norbert
A tárgy jellege: kötelező,
A tárgy kimérete: 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat,
A tárgy kreditpont értéke: 2
A kreditpont megszerzésének feltétele: A tanszék által meghatározott feltételek félév közi teljesítése,
Meghirdetve: őszi, tavaszi félévben.

  • Bevezetés az épületfizikába. Épületfizikai alapfogalmak, szerepe, jelentősége és alkalmazása a tervezésben. Épületfizika témakörei. Helyiségek energiamérlegének általános leírása.
  • A hőátviteli folyamatok ismertetése. A hővezetés, hőáramlás és a hősugárzás jelenségeinek ismertetése, alapösszefüggések. A rétegrendi hőátbocsátási tényező levezetése. Időben állandósult egydimenziós energiaáram.
  • Hőátbocsátási tényező számítása többrétegű szerkezetekben. A hőátbocsátási tényező számítása különböző többrétegű szerkezetekben, hőszigetelés méretezése és alkalmazási lehetőségek bemutatása példánkon keresztül.
  • A hőhidak hőtechnikai kialakulásának ismertetése. A hőhidak szerkezeti megjelenésének formái. A hőhidak alapvető épületfizikai jellemzői. A hőátbocsátási tényező, a vonalmenti hőátbocsátási tényező, a sajátléptékben mért hőmérséklet.
  • Hőhidak hőtechnikai méretezése és számítási módszere. Eredő hőátbocsátási tényező kiszámítása példán keresztül. A hőhidak hőtechnikai szerepének bemutatása példákon keresztül. Kritikai értékelő képesség fejlesztése és építészmérnöki hibák észrevétele esettanulmányokon keresztül.
  • Ablakszerkezetek hőtechnikai viszonyai. A transzmissziós áramok meghatározása. A hőszigetelő üvegezés javításának épületfizikai tényezői. A gáztöltés és a LOW-e befonat épületfizikai működése. A szoláris hőterhelés megjelenése ablakszerkezetek esetén, annak számszerűsítése. A hővédelem kialakítása bevonatrendszerekkel.
  • Hőtechnikai méretezési elvek. A hőtechnikai minimum méretezési elv levezetése. A hőtechnikai optimum elv ismertetése, az optimális tényezők bemutatása, az optimum keresése. Az „egyenlő térbe, egyenlő energia” méretezési elv levezetése és kapcsolata napjaink energiaszabályozásával.
  • Páradiffúzió jelenségének ismertetése. A stacioner páradiffúzió alapösszefüggései. A páradiffúzió megjelenítése Ps-t diagramban. A kondenzációs zóna meghatározása. A kondenzáció megszüntetésének eszközei. A rétegcsere szerepe a kondenzáció megszüntetésében. A párafékezés helye, a párafékező fólia ellenállásának meghatározása.
  • Páratechnikai méretezés és számítás többrétegű szerkezetekben. Páradiffúzió számítása és grafikus ábrázolása különböző többrétegű szerkezetekben, kondenzációs zóna meghatározása és elkerülésének a megvitatása példánkon keresztül.
  • A kiszellőztetés szerepe a diffúziós viszonyok megváltoztatásában. A légáteresztés ablakszerkezetek és többrétegű szerkezetek esetén. A légáteresztés minősége. A légáteresztési folyamat alapegyenletének levezetése. A légáteresztés szabályozása, minősítése ismertetése. Napjaink ablakszerkezeteinek légáteresztése, sajátosságok a légáteresztés folyamatában.