Előadó: Dr. Várfalvi János, Dr. Harmathy Norbert
A tárgy jellege: kötelező,
A tárgy kimérete: 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat,
A tárgy kreditpont értéke: 2
A kreditpont megszerzésének feltétele: A tanszék által meghatározott feltételek félév közi teljesítése,
Meghirdetve: őszi, tavaszi félévben.

Hő- és anyagáramok az épületszerkezetekben. Hőátbocsátási tényező, hőhidak, többdimenziós hőmérsékletmezők. Szorpció, kapilláris kondenzáció, a penészképződés feltételei. Szerkezeten belüli páralecsapódás, tötési idő.
Transzparens és opaque szerkezetek energiamérlege, az üvegházhatás, a szoláris építészet elemei. Az épületekkel szembeni energetikai követelmények. Szerkezeten belüli páralecsapódás, töltési idő.

Letölthető Telítési nyomás – hőmérséklet diagram pdf formátumban.

Épületfizika-akusztika célja: Az épített, emberi tartózkodásra szolgáló terek használhatóságának akusztikai szempontból történő komfortosítása. A szerkezetek hangszigetelésének megismertetése. Alapfogalmak, egyszerű, akusztikai számítások, szerkesztések begyakoroltatása.

Letölthető Épületakusztika előadás pdf formátuban.