Előadók: Dr. Magyar Zoltán, Szikra Csaba, Dr. Harmathy Norbert
Tárgyfelelős: Szikra Csaba
A tárgy jellege: kötelező
A tárgy kimérete: 2 óra előadás
A tárgy kreditpont értéke: 2
Az aláírás megszerzésének feltétele: A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező
A kreditpont megszerzésének feltétele: 2 sikeres zárthelyi tejesítése
Meghirdetve: őszi, tavaszi félévben.
Tárgykód: BMEEPEGA501
Tantárgyi követelmények: a tárgy aktuális tematikája, követelményei és a zárthelyi időpontjai.

Tematika

okt.
hét
Dátum előadás Előadó
1.  

2019

09.09

Integrált tervezői megközelítés (hagyományos tervezési módszerrel összevetve)

A komfort kapcsolata az emberrel, az épülettel és az energiával. A belső környezet tervezési kritériumai. Az integrált tervezés folyamata, összevetése a hagyományos tervezéssel (iteráció, integráció, összegzés). Esettanulmányok. Az integrált energetikai tervezés lépései.

Dr. Magyar Zoltán

(1/4)

 

2. 2019

09.16

Bevezetés a komfortelméletbe. A komfortelmélet fő témakörei.  Hőérzet, szubjektív hőérzeti skála, PMV és PPD értékek. Az emberi test hőtermelése, hőleadása, tevékenysége. Operatív hőmérséklet. Dr. Magyar Zoltán (2/4)

 

3. 2019

09.23.

Hőérzetet befolyásoló tényezők. A ruházat hőszigetelő képessége. Hőegyensúlyi és komfortegyenletek. Fanger féle komfortdiagramok. Helyi diszkomfort tényezők.  A vonatkozó szabványok (MSZ EN 15251). Dr. Magyar Zoltán (3/4)
4. 2019

09.30

Belső levegő minőség.  Fogalma. A belső levegő minőségét befolyásoló tényezők. Beltéri szennyezőanyagok. A szennyezőanyag forráserőssége. Az érzékelhető levegőminőség definíciója. Szagérzékelés, olfaktometria. Belső levegőminőség mérése. Beteg épület szindróma (SBS). Dr. Magyar Zoltán (4/4)

 

5. 2019

10.07.

Épületvillamosság alapjai. Épületek villamos hálózatra kapcsolása, épületen belüli hálózat kialakítása. Épületek villamos teljesítményének meghatározása. villamos főelosztó helyigénye és elhelyezése. Egyéb villamos berendezések.  Épületek érintésvédelmi hálózatai. Villámvédelmi berendezések. Felvonók. Szikra Csaba (1/4)
6. 2019

10.14.

1. zárthelyi Szikra Csaba; Harmathy Norbert
7. 2019

10.21.

Vázlattervi hét – az órák elmaradtak.  
8. 2019

10.28.

Vízellátás. Víztisztítás. Uszoda vízforgató berendezése, úszómedencék kialakításának követelményei. Az ivóvízzel szemben támasztott követelmények. Vízszállítás. Szivattyúk fajtái felépítése, működése, jellemzői.

Épületen belüli vízellátó rendszerek felépítése, épületen kívüli vízellátó rendszerek, az épületen belüli vízhálózat kialakítása, vízvezeték hálózattal szemben támasztott követelmények, a vízvezeték hálózat anyaga. A vízszállítás szerelvényei, a vízhálózat biztonsági szerelvényei, fogyasztásmérés, a csőhálózat méretezésének elvei.

Használati melegvíz-ellátás.a fogyasztás jellege, előállítás módjai, ellátó rendszer kialakítása.  HMV termelés szolár berendezéssel.

 

Szikra Csaba (2/4)

 

9. 2019

11.04.

Tűzvédelem – oltórendszerek: Épületen belül és kívül a tűzcsapok elhelyezése, méretezése, hálózat kialakítása. Automatikus zápor berendezések.

Szennyvízelvezetés: berendezési tárgyak, akadálymentes közintézmények vizes csoport kialakításai, berendezési tárgyai.

Szennyvíz és csapadékelszállító hálózat kialakítása. A szenny- és csapadékvíz hálózat anyaga, csapadékvíz elvezetés módja. Szennyvízkezelés: tisztítási módok, műtárgyak. A szennyvíz elhelyezése a környezetben. Épületek vízellátó és szennyvízelvezető hálózatának kialakítása (tervezési szempontok, szerelési módok)

 

 

Szikra Csaba (3/4)

 

10. 2019

11.11.

Gázellátás. Csatlakozó és fogyasztó vezeték kialakítása, a fogyasztói vezeték szerelvényei, berendezései, kialakításának szabályai. Gázmérők elhelyezésének szabályai, gázkészülékek felosztása, beépítésének legfontosabb szabályai, gázkészülékek légellátása, hasadó nyíló felületek kialakításának szabályai. Gázkészülékek biztonsági szerelvényei, gázkészülékek és elhelyezésének szabályai.  Égéstermék elvezetés, kémények. Szikra Csaba (4/4)

 

11. 2019

11.18

Mesterséges világítás (fényforrások és felhasználási területük, világítási módok, a mesterséges világítás méretezésének alapjai). Nádas József (vendégelőadó)

(1/2)

12. 2019

11.25.

Természetes világítás (a természetes világítás fényforrásai, bevilágítók, oldal- és felülvilágítók, speciális természetes világítási rendszerek és felhasználási területük).

Természetes világítás (a természetes világítás fényforrásai, jellemzésük, belsőtéri vizuális komfortban betöltött szerepük).

Nádas József (vendégelőadó)

(2/2)

 

13. 2019

12.02.

2. zárthelyi.

 

Szikra Csaba; Harmathy Norbert
14. 2019

12.09.

Feldolgozási hét
15. 12.17.

12.19.

Pótlási hét 1. Pótzárthelyi (kedd) 1.ZH: 8:15-9:00; 2.ZH 9:15-10:00

Pótlási hét 2. Pótzárthelyi (csütörtök, térítésköteles) 1.ZH: 8:15-9:00; 2.ZH 9:15-10:00

Szikra Csaba