Előadók: Dr. Magyar Zoltán, Szikra Csaba, Dr. Harmathy Norbert
Tárgyfelelős: Szikra Csaba
A tárgy jellege: kötelező
A tárgy kimérete: 2 óra előadás
A tárgy kreditpont értéke: 2
Az aláírás megszerzésének feltétele: A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező
A kreditpont megszerzésének feltétele: 2 sikeres zárthelyi tejesítése
Meghirdetve: őszi, tavaszi félévben.
Tárgykód: BMEEPEGA501
Tantárgyi követelmények: a tárgy aktuális tematikája, követelményei és a zárthelyi időpontjai.

Tematika

1. hét: Integrált tervezői megközelítés (hagyományos tervezési módszerrel összevetve). A komfort kapcsolata az emberrel, az épülettel és az energiával. A belső környezet tervezési kritériumai. Az integrált tervezés folyamata, összevetése a hagyományos tervezéssel (iteráció, integráció, összegzés). Esettanulmányok. Az integrált energetikai tervezés lépései.

2. hét: Bevezetés a komfortelméletbeA komfortelmélet fő témakörei.  Hőérzet, szubjektív hőérzeti skála, PMV és PPD értékek. Az emberi test hőtermelése, hőleadása, tevékenysége. Operatív hőmérséklet.

3. hét: Hőérzetet befolyásoló tényezők. A ruházat hőszigetelő képessége. Hőegyensúlyi és komfortegyenletek. Fanger féle komfortdiagramok. Helyi diszkomfort tényezők.  A vonatkozó szabványok (MSZ EN 15251).

4. hét: Belső levegő minőség fogalma. A belső levegő minőségét befolyásoló tényezők. Beltéri szennyezőanyagok. A szennyezőanyag forráserőssége. Az érzékelhető levegőminőség definíciója. Szagérzékelés, olfaktometria. Belső levegőminőség mérése. Beteg épület szindróma (SBS).

5. hét: Épületvillamosság alapjai. Épületek villamos hálózatra kapcsolása, épületen belüli hálózat kialakítása. Épületek villamos teljesítményének meghatározása. villamos főelosztó helyigénye és elhelyezése. Egyéb villamos berendezések.  Épületek érintésvédelmi hálózatai. Villámvédelmi berendezések. Felvonók.

6. hét: 1. Zárthelyi

7. hét: Vázlattervi hét

8. hét: Mesterséges világítás (fényforrások és felhasználási területük, világítási módok, a mesterséges világítás méretezésének alapjai).

9. hét: Természetes világítás (belsőtéri vizuális komfort, a természetes világítás fényforrásai, jellemzésük, betöltött szerepük). Természetes világítás lámpatestjei (bevilágítók, oldal- és felülvilágítók, speciális természetes világítási rendszerek, méretezési alapok).

10. hét: Vízellátás: Víztisztítás. Uszoda vízforgató berendezése, úszómedencék kialakításának követelményei. Az ivóvízzel szemben támasztott követelmények. Vízszállítás. Szivattyúk fajtái felépítése, működése, jellemzői. Épületen belüli vízellátó rendszerek felépítése, épületen kívüli vízellátó rendszerek, az épületen belüli vízhálózat kialakítása, vízvezeték hálózattal szemben támasztott követelmények, a vízvezeték hálózat anyaga. A vízszállítás szerelvényei, a vízhálózat biztonsági szerelvényei, fogyasztásmérés, a csőhálózat méretezésének elvei.  Használati melegvíz-ellátás: a fogyasztás jellege, előállítás módjai, ellátó rendszer kialakítása.  HMV termelés szolár berendezéssel. Tűzvédelem oltórendszerek: épületen belül és kívül a tűzcsapok elhelyezése, méretezése, hálózat kialakítása. Automatikus zápor berendezések.

11. hét: Húsvéthétfő – elmarad

12. hét: Szennyvíz és csapadékelszállító hálózat kialakítása. berendezési tárgyak, akadálymentes közintézmények vizes csoport kialakításai, berendezési tárgyai.A szenny- és csapadékvíz hálózat anyaga, csapadékvíz elvezetés módja. Szennyvízkezelés: tisztítási módok, műtárgyak. A szennyvíz elhelyezése a környezetben. Épületek vízellátó és szennyvízelvezető hálózatának kialakítása (tervezési szempontok, szerelési módok)

Gázellátás. Csatlakozó és fogyasztó vezeték kialakítása, a fogyasztói vezeték szerelvényei, berendezései, kialakításának szabályai. Gázmérők elhelyezésének szabályai, gázkészülékek felosztása, beépítésének legfontosabb szabályai, gázkészülékek légellátása, hasadó nyíló felületek kialakításának szabályai. Gázkészülékek biztonsági szerelvényei, gázkészülékek és elhelyezésének szabályai.  Égéstermék elvezetés, kémények.

13. hét: 2. Zárthelyi

14. hét: Feldolgozási hét

15. hét: Pótlási hét  1. Pótlás:  hétfő (1.ZH 10:15-11:00, 2.ZH 11:15-12:00; K350); 2. Pótlás (térítésköteles):  Csütörtök (1.ZH 10:15-11:00, 2.ZH 11:15-12:00; K230)