Előadók: Dr. Magyar Zoltán – Dr. Kontra Jenő – Szikra Csaba – Gyurcsovics Lajos
Tárgyfelelős: Dr. Magyar Zoltán
A tárgy jellege: kötelező,
A tárgy kimérete: 2 óra előadás
A tárgy kreditpont értéke: 2
Az aláírás megszerzésének feltétele: az előadásokon való részvétel
A kreditpont megszerzésének feltétele: vizsga,
Meghirdetve: őszi, tavaszi félévben.

A tárgy tartalma, rövid tematika

A tárgy célja az, hogy az építészmérnököt olyan alapvető épületgépészeti tudással lássa el, mely alapján az épületgépész partnerral optimálisan együtt tud működni, és képessé válik alapvető döntéseket önállóan meghozni. Építőipari hőtechnika: épületek energiamérlege, hőveszteség, hőszükséglet, hőterhelés, hőfokhíd. Emberi szervezet hővesztesége, komfortfeltételek. Épületek fűtése, hőellátása: a fűtőberendezés teljesítménye a méretezési hőszükséglet alapján. Hőveszteség pótlása helyi és központi fűtőberendezéssel. Hőtermelők, konvektív és sugárzó hőleadók. Tüzelőanyagszükséglet. Fűtési hálózat kialakítása, kapcsolata az épülettel. Alternatív energiaforrások. Biztonsági és építészeti előírások. Légtechnika: különböző funkciójú épületek légtechnikai követelményei,  légszennyeződések. Légtechnikai rendszerek: szellőztetés, ködtelenítés, légfűtés, léghűtés, légkondicionálás. Gépházak, légcsatornarendszerek kialakítása, elhelyezése. Levegőbevezetés zárt térben, befúvó, és elszívó szerkezetek. Energiatakarékosság lehetőségei. Építészeti-épületszerkzeti kölcsönhatások. Javasolt egymásraépülés a kapcsolódó tárgyakkal: Az Épületfizika c. tárgy teljesítése, vagy azonos szemeszterben való felvétele.

  • Az energiaellátás biztonságának fokozása, az energiahatékonyság szerepe (Dr. Molnár László)
  • Megújuló energiák hasznosítása az építészetben (Viczai János)
  • Légtechnika (Dr. Palócz Miklós)
  • Légtechnika előadások: I. II. III. IV. V.  (Gyurcsovics Lajos)
  • Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározása (Szikra Csaba)

Letölthető előadások

 Légtechnika (Gyurcsovics Lajos)
 Szellőzés (Gyurcsovics Lajos)
 Ipari elszívás (Gyurcsovics Lajos)
 Légfüggönyök (Gyurcsovics Lajos)