SolarCAD – Szoláris épületek számítógépes tervezése

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval az építészmérnöki tanulmányai, illetve későbbi munkája során előforduló passzív megújuló energiákat hasznosító épületszerkezeteket és azok energetikai viselkedését. A kapcsolódó (A Szoláris épületek szerkezetei és méretezésük) tárgyban megismerhető modellek beépítése, gyakorlati szintű használata. Egy passzív és aktív energiagyűjtő szerkezetekkel bíró többlakásos társasház példáján keresztül elsajátítható az épület energetikai számítása, tanúsítása.

A kurzus felvevő építészmérnök hallgatók jogosultságot szereznek, hogy  a komplex, illetve diplomatervezésük esetén számítógéppel végezzék el az építményük energetikai tanúsítását.

A félév 24 kontaktóráját 8×3 órás kiméretben tartjuk az alábbi heti menetrenddel (a dőlten szedetten a nap gyakorlati részei):

  1. hétÉpítmények energia egyensúlya, egyensúlyi hőmérséklet. Veszteségek stacioner egyenletei, veszteségáramok el emzése a hőfokgyakoriság segítségével. Nyereségáramok-veszteségáramok és a fűtési idény kapcsolata.
  2. hét: Felülettel arányos veszteségek –  Épületekszerkezetek hő- és páratechnikai vizsgálata: Nedves levegő fizikája (Dalton törvény, X, Ps, h, H-x diagram), Glaser modell, Egyensúlyi nedvességtartalom.
    Winwatt használata: (sík falak, hőszigetelt födmémek, padlók, ferde födémek). Winwatt 1 – 3x45perc Egész félévben azonos épülettel (társasház) dolgozunk. Anyagok, könyvtárak, adatbeviteli alapok, mértékegységek. Ezen az órán a rétegrendek feldolgozásáig jutunk.
  3. hét: Vonallal arányos veszteségek –  Hőhidak (Felosztása, kezelésének módjai. Numerikus számítás eljárások. A kritikus helyek. A felületi hőmérséklet és a megengedett nedvességtartalom kapcsolata.) A szükséges levegőforgalom meghatározása (filtráció, gépi). Talajjal érintkező szerkezetek. Számítási módszerek (analitikus módszerek, hőhídkatalógusok, számítóégpes programok). Vonallla arányos veszteségek számításához használtható programok ismertetése (KOBRA, BLOCON, Therm) 
  4. hét: Építmények energetikai követelményei 1 – 7/2006 (V.24.) TNM rendelet. A szabályozás szintjei, követelményértékek. Nyári túlmelegedés kockázat, primer energiaigény, számítási módszer. Fajlagos veszteségtényező (csak a veszteségáramok). Winwatt 2. – 60perc. A társasház energetikai feldolgozása.
  5. hét: A szolásir építészet alapjai 1 –  Hősugárzás elméleti alapjai. A napsugárzás mennyiségi és minőségi jellemzői. Sugárzásnak kitett szerkezeti elemek viselkedése (opaque, ablak). Árnyékoló szerkezetek. Winwatt 3. – 45 perc. A nyílászárószerkezetek részletes elemzése.
  6. hét: A szolásir építészet alapjai 2 –  Szoláris épületszerkezeti elemek és azok energiahozama (Napház, tömegfal, trombe fal, átlátszó szigetelésű fal). Szoláris légtechnika alapjai, Hibrid rendszerek.  Számolótábla, Winwatt 4. – 45 perc
  7. hét: Építmények energetikai követelményei 2. –  Összesített energetikai jellemző meghatározása.  Energetikai tanúsítványkészítés. Winwatt 5. – 3x 45 perc. 
  8. hét: Aktív energiagyűjtő szerkezeteknapelem, napkollektor. Naplopó, Winwatt6. Napkollektor, napelem figyelembevétele a tanúsítás készítésekor. Saját feladat feldolgozása, konzultáció.