Előadók: Dr. Harmathy Norbert, Dr. Magyar Zoltán, Szikra Csaba, Viczai János
Tárgyfelelős: Szikra Csaba
A tárgy jellege: kötelezően választható
A tárgy kimérete: 2 óra előadás, számítógépes gyakorlatokkal
A tárgy kreditpont értéke: 2
Az aláírás megszerzésének feltétele: A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező
A kreditpont megszerzésének feltétele: sikeres vizsga
Neptun kód: BMEEPEG0619

Ebben a félévben az előadások és a gyakorlatok a K230-as teremben lesznek.

A tantárgy aktuális programja, követelményei 

Feladata: A tárgy tematikájában kapcsolódik a “Lakóépületek energiatudatos épületgépészeti rendszerei” és a “Energiatudatos tervezés módszerei és szerkezetei” valamint a “Szoláris épületek számítógépes tervezése” c. tárgyakhoz. A négy tárgy célja az energiatudatos építés alapelveinek és a passzív és aktív megújuló energiaforrások bemutatása az építészet és épületgépészet területén. A tárgyat építész hallgatóknak ajánljuk elsősorban, de más hallgatók is felvehetik. Ajánlott előtanulmány: épületfizika. A négy tárgy tetszőleges sorrendben hallgatható.

Az aláírás megszerzésének feltételi: Az előadások 2/3-nak látogatása.

A vizsgáról röviden: A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgán elméleti jellegű kifejtendő kérdésekre kell válaszolni, illetve a félév során begyakorolt számítási példát kell megoldani. A megoldáshoz 60 perc áll rendelkezésre.

Részletes tantárgytematika:

1. hét:
Hősugárzás alapjai: Hősugárzás törvényei  – egyensúly, a,t,r, Wien, Lambert, Plank, – Stefan, Boltzmann, Kirchoff, Testek egymásra sugárzása
2. hét:
Sugárzásnak kitett épületszerkezetek viselkedése: (opaque és transzparanes szerkezetek energiamérlege); Napsugárzás mennyiségi jellemzői: Klimatikus környezet, sugárzási intenzitás. Direkt-diffúz sugárzás.
3. hét:
Sugárzásnak kitett transzparens szerkezetet viselkedése: naptényező, tejes sugárzásátbocsátó képesség; Többszörös üvegezések energiamérlege. Különböző üvegek N és g-je. Árnyékoló szerkezetek: Hatékonysága, naptényezői.
4. hét:
Építmények energiamérlege: egyensúlyi hőmérséklet fogalma. Fűtési hőfokhíd, hőmérséklet-gyakoriság, szoláris hozam egyszerűsített számítása. Üvegezés hőmérlege fűtési idényben (számítási példa)
5. hét:
Üvegházhatás (és számítási példa). Szoláris nyereségek hasznosításának módjai. Szoláris elemek osztályozása. Direkt és indirekt rendszerek. Szoláris építészeti tervezés főbb szempontjai, értékelési módszerek. Tervezői stratégiák. Passzív, aktív és hibrid technikák. Hasznosulás mértéke, függvénye.
6. hét:
Tömegfalak: Alapok, részei, hőtárolás szerepe. Energetikai működése, késleltetés, csillapítás. Veszteségek. Energiagyűjtő szerkezetek paradoxonjai. Tömegfalak teljesítménynövelésének eszközei. Üzemeletetés kérdései. Tömegfalak számítási modellje. Számítási példa. Építészeti példák. Speciális megoldások (fázisváltó falak, vízfalak)
Trombe féle tömegfalak: Alapok, részei, energetikai működése, geometriai jellemzői, késleltetés, csillapítás, veszteségek. Trombe fal paradoxonjai, üzemvitele, teljesítménynövelésének eszközei. Számítási példa. Építészeti példák,
7. hét:
Átlátszó szigetelésű falak, vakolatok: alapok, elvi felépítése, energetikai működése, hatékonyságának növelése, hővédelem, dilatáció, nyári üzem. Beépítés módjai, Aerogél, nanogél. Számítási példa. Építészeti példák.
Napterek: Energetikai működése, lakhatósága, alaprajzi és metszeti tagoltsága, építési példák. Hőnyereség számításának módszere. Számítási példa
8. hét: Hibrid rendszerek. Szoláris légtechnika, napkémény
9. hét: Benapozás. Nappálya szerkesztés, Építmények benapozottság vizsgálata.
10. hét:
Szoláris építészeti megoldások 1
11. hét:
Szoláris építészeti megoldások 2
12. hét:
Számítógépes gyakorlat. Tömegfal számítógépes feldolgozása
13. hét:
Számítógépes gyakorlat. Tömegfal számítógépes feldolgozása
14. hét: Feldolgozási hét