Előadók: Dr. Harmathy Norbert, Dr. Magyar Zoltán, Szikra Csaba
Tárgyfelelős: Szikra Csaba
A tárgy jellege: kötelezően választható
A tárgy kimérete: 2 óra előadás, számítógépes gyakorlatokkal
A tárgy kreditpont értéke: 2
Az aláírás megszerzésének feltétele: A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező
A kreditpont megszerzésének feltétele: sikeres vizsga
Neptun kód: BMEEPEG0619

Ebben a félévben az előadások és a gyakorlatok a K230-as teremben lesznek.

A tantárgy aktuális programja, követelményei 

Feladata: A tárgy tematikájában kapcsolódik a “Lakóépületek energiatudatos épületgépészeti rendszerei” és a “Energiatudatos tervezés módszerei és szerkezetei” valamint a “Szoláris épületek számítógépes tervezése” c. tárgyakhoz. A négy tárgy célja az energiatudatos építés alapelveinek és a passzív és aktív megújuló energiaforrások bemutatása az építészet és épületgépészet területén. A tárgyat építész hallgatóknak ajánljuk elsősorban, de más hallgatók is felvehetik. Ajánlott előtanulmány: épületfizika. A négy tárgy tetszőleges sorrendben hallgatható.

Az aláírás megszerzésének feltételi: Az előadások 2/3-nak látogatása.

A vizsgáról röviden: A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgán elméleti jellegű kifejtendő kérdésekre kell válaszolni, illetve a félév során begyakorolt számítási példát kell megoldani. A megoldáshoz 60 perc áll rendelkezésre.

Részletes tantárgytematika:

Hét Dát. Témák (tartalmi tagozódás) Ea.
1. 2019

09.10.

Hősugárzás alapjai: Hősugárzás törvényei  – egyensúly, a,t,r, Wien, Lambert, Plank, – Stefan, Boltzmann, Kirchoff, Testek egymásra sugárzása Szikra Csaba
2. 2019

09.17.

Sugárzásnak kitett épületszerkezetek viselkedése: (opaque és transzparanes szerkezetek energiamérlege); Napsugárzás mennyiségi jellemzői: Klimatikus környezet, sugárzási intenzitás. Direkt-diffúz sugárzás. Szikra Csaba
3. 2019

09.24.

Sugárzásnak kitett transzparens szerkezetet viselkedése: naptényező, tejes sugárzásátbocsátó képesség; Többszörös üvegezések energiamérlege. Különböző üvegek N és g-je. Árnyékoló szerkezetek: Hatékonysága, naptényezői. Szikra Csaba
4. 2019

10.01.

Építmények energiamérlege: egyensúlyi hőmérséklet fogalma. Fűtési hőfokhíd, hőmérsékletgyakoriság, szoláris hozam egyszerűsített számítása. Üvegezés hőmérlege fűtési idényben (számítási példa) Szikra Csaba
5. 2019

10.08.

Üvegházhatás (és számítási példa). Szoláris nyereségek hasznosításának módjai. Szoláris elemek osztályozása. Direkt és indirekt rendszerek. Szoláris építészeti tervezés főbb szempontjai, értékelési módszerek. Tervezői stratégiák. Passzív, aktív és hibrid technikák. Hasznosulás mértéke, függvénye. Szikra Csaba
6. 2019

10.15.

Tömegfalak: Alapok, részei, hőtárolás szerepe. Energetikai működése, késleltetés, csillapítás. Veszteségek. Energiagyűjtő szerkezetek paradoxonjai. Tömegfalak teljesítménynövelésének eszközei. Üzemeltetés kérdései. Tömegfalak számítási modellje. Számítási példa. Építészeti példák. Speciális megoldások (fázisváltó falak, vízfalak)

Trombe féle tömegfalak: Alapok, részei, energetikai működése, geometriai jellemzői, késleltetés, csillapítás, veszteségek. Trombe fal paradoxonjai, üzemvitele, teljesítménynövelésének eszközei. Számítási példa. Építészeti példák

Szikra Csaba
7. 2019

10.22.

Vázlattervi hét – Előadás elmarad  
8. 2019

10.29.

Átlátszó szigetelésű falak, vakolatok: alapok, elvi felépítése, energetikai működése, hatékonyságának növelése, hővédelem, dilatáció, nyári üzem. Beépítés módjai, Aerogél, nanogél. Számítási példa. Építészeti példák.

Napterek, fedett átriumok: Energetikai működése, lakhatósága, alaprajzi és metszeti tagoltsága, építési példák. Hőnyereség számításának módszere. Számítási példa. Hibrid rendszerek. Szoláris légtechnika, napkémény

Szikra Csaba
9 2019

11.05.

Benapozás. Direkt sugárzási nyereség számítás Nyári sugárzási hőterhelés. Dr. Harmathy Norbert
10 2019

11.12.

TDK konferencia, az órák elmaradnak
11 2019

11.19.

Szoláris építészeti megoldások Dr. Harmathy Norbert
12 2019

11.26

Számítógépes gyakorlat. Tömegfal számítógépes feldolgozása Szikra Csaba
13 2019

12.03.

Számítógépes gyakorlat. Tömegfal számítógépes feldolgozása Szikra Csaba
14 2019

12.10.

Feldolgozási hét  

A vizsga a TVSZ értelmében kiváltható megajánlott jeggyel. Részletek az előadáson.