Előadó, tárgyfelelős: Dr. Filetóth Levente
A tárgy jellege: szabadon választható bármely szakirány számára
A tárgy kimérete: 2 óra előadás
A tárgy kreditpont értéke: 3
Meghirdetve: tavaszi félévben
A kreditpont megszerzésének feltétele: sikeres vizsga
Tárgykód: BMEEPEG0621

Tárgyleírás

A belsőterek természetes világításának tervezése és kialakítása teljes egészében építészmérnöki feladat. Az előadások az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket részletezik, szó esik a “természetes fényforrás” mennyiségi és minőségi jellemzőiről, a természetes világítás használatának lehetőségeiről, korlátairól továbbá a bevilágítók kialakításáról is.

Letölthető anyagok