Előadó, tárgyfelelős: Dr. Filetóth Levente
A tárgy jellege: szabadon választható bármely szakirány számára
A tárgy kimérete: 2 óra előadás
A tárgy kreditpont értéke: 2
Meghirdetve: őszi félévben
A kreditpont megszerzésének feltétele: sikeres zárthelyi dolgozat teljesítése
Tárgykód: BMEEPEG0625

Tárgyleírás

A belsőterek vizuális komfortja az épített környezet, a használatra szánt, látható térrel kapcsolatos tudati megelégedettséget jelenti. A tárgy célja a témához kapcsolódó elméleti ismeretek rendszerezésén túl az építész tervezés során alkalmazható gyakorlati tudnivalók összegzése, megvalósított épületek és belsőterek bemutatása, elemzése.

Letölthető anyagok: